รายงานสรุปภาพรวมบุคลากรและเครื่องมือทางรังสีวินิจฉัย
 
 
 
ในภาพรวมของประเทศไทย ประจำปี 2567
จำนวนโรงพยาบาล: 0 แห่ง อัพเดทข้อมูลล่าสุด: 19/05/2567 23:56:57
Information on staffing levels
Professions Number of persons
All Physicians 0
 
 
Information on devices
Nuclear medicine devices Number of devices
-- ไม่พบข้อมูล --